GAZY Techniczne

W zakresie gazów technicznych oferujemy Państwu:

Rodzaj Gazu Pojemność Jednostka

Dwutlenek węgla

 5

6

8

18

26

30

 kg

Acetylen
6  kg

Tlen Techniczny

 6,4

10,7

 m3


Argon

 1,3

6,4

10,7

 m3

MIX  Ar – 82% CO2 – 18%

 1,6

7,1

11,8

 m3

Azot

 6

 m3

Hel

 1,5

3

6

 m3

Czynnik chłodniczy R134a

 12

 kg

Gazy spożywcze

 


Wodór

 6

7,5

 m3

Powietrze sprężone

 6

 m3